Ray lọc yến 2 lớp đường kính 20cm bằng nhựa

Ray lọc yến 2 lớp đường kính 20cm bằng nhựa