Hộp kim cương tròn đựng50gr yến kích thước 12.5x8.2cm

Hộp kim cương tròn đựng50gr yến kích thước 12.5×8.2cm

Hộp kim cương tròn đựng50gr yến kích thước 12.5x8.2cm

Hộp kim cương tròn đựng50gr yến kích thước 12.5×8.2cm