Hộp kim cương tròn đựng100gr yến kích thước 15.1x9.5cm

Hộp kim cương tròn đựng100gr yến kích thước 15.1×9.5cm

Hộp kim cương tròn đựng100gr yến kích thước 15.1x9.5cm