Hộp kim cương tròn đựng 10 - 20gr yến kích thước 10x6.3cm

Hộp kim cương tròn đựng 10 – 20gr yến kích thước 10×6.3cm

Hộp kim cương tròn đựng 10 - 20gr yến kích thước 10x6.3cm

Hộp kim cương tròn đựng 10 – 20gr yến kích thước 10×6.3cm