Hộp tròn 50gr Đài Loan – kích thước 16.5x7cm -NXS Eco: Đựng 100gr yến thô hoặc 50gr yến tinh chế

Hộp tròn 50gr Đài Loan – kích thước 16.5x7cm -NXS Eco: Đựng 100gr yến thô hoặc 50gr yến tinh chế

Hộp tròn 50gr Đài Loan – kích thước 16.5x7cm -NXS Eco: Đựng 100gr yến thô hoặc 50gr yến tinh chế

Hộp tròn 50gr Đài Loan – kích thước 16.5x7cm -NXS Eco: Đựng 100gr yến thô hoặc 50gr yến tinh chế