Sử dụng dao hái tổ yến để soi chim non và trứng trước khi hái

Sử dụng dao hái tổ yến để soi chim non và trứng trước khi hái