Khay xốp đựng 6 hũ yến hình chữ H - KX05

Khay xốp đựng 6 hũ yến hình chữ H – KX05

Khay xốp đựng 6 hũ yến hình chữ H - KX05

Khay xốp đựng 6 hũ yến hình chữ H – KX05